Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 

 

Nyheter

2017-05-19 Nytt skolprojekt om invasiva arter

Närmare fyrtio lärare och tusen elever från elva skolor i kommunerna Orust, Stenungsund och Kungälv beräknas delta under 2017. Havets Framtidsverkstad och Länsstyrelsen har tagit initiativ till detta projekt där 8-fjordar står för projektledning. Övriga samarbetspartners är Göteborgs universitet, Chalmers Lindholmen, Göteborgs marinbiologiska laboratorium och Sportfiskarna. Läs Länsstyrelsens pressmeddelande  och hitta kontaktinformation här.

 

2017-05-16 Västerhavet 2017: Framtidens fiskförvaltning är ekosystembaserad

Läs populärvetenskaplig sammanfattning av 8-fjordar som exempel på ekosystembaserad fiskförvaltning här.

2017-05-05 På gång: Försök att återetablera blåmusselbankar inom 8-fjordar.

Tidigare studier inom ramen för 8-fjordarprojektet har visat att naturliga blåmusselbankar i Kungälv minskat betydligt i omfattning. Det har också iakttagits på flera platser längs kusten. Nu har Stenungsunds Sportfiskeklubb sökt och fått medel för att genomföra ett försök att återetablera blåmusselbankar. Projektet ska genomföras i samarbete med Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöteknik i Väst och Sportfiskarnas regionkontor. Läs pressmeddelande från Sportfiskarna här.

2017-04-18 Fiskejournalen: Giftfria alternativ till årets båtsäsong

2017-04-13 SR P4 Väst: Extrema halter av nervgift i västkustmusslor

2017-04-09 Bohusläningen: Naturvårdsverket förespråkar licensjakt. Artikel angående  fråga om licensjakt på säl, läs här.

2017-04-06 Pressmeddelande, filmer från HaV: Restaurering av värdefulla ålgräsängar på västkusten.
Läs fakta om dessa starkt hotade miljöer och se filmer om hur ängarna kan restaureras här.

 

2017-03-27 TACK! Resultat av insamling till fiskevårdande insatser inom 8-fjordar ser du här