Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 
 

Nyheter


2017-01-23 8-fjordars styrgrupp möter HaV:s generaldirektör tisdag 24 januari

Läs pressmeddelande här.

Läs styrgruppens brev till generaldirektörerna för Hav- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket här.

 

2017-01-02 Studie om fiskeförvaltningen inom 8-fjordar i internationell tidskrift

Hur ska överfiske förhindras och hur ska utfiskade fiskbestånd kunna återskapas? Ekosystemansatsen, där alla som berörs av fiskförvaltningen får påverka utformningen av beslut som rör fisket och ekosystemen kan vara framtidens modell. 8-fjordar kan ses som ett europeiskt pionjärarbete, enligt en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet. Artikeln har publicerats i ICES Journal of Marine Science.

Pressmeddelande från SLU och mer information om ekosystemansatsen hittar du här

Länk till abstract i ICES Journal of Marine Science.

Vill du veta mer om denna studie? Kontakta Andreas Bryhn, SLU, tel. 010-478 41 52.

 

2017-01-01 Ny information om fiskeregler och torskfiskar

Mellan 1 januari och 31 mars är det förbjudet att fiska torsk, kolja, bleka och havsöring längs hela västkusten. Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och HaV har tagit fram en ny broschyr om torskfiskar, deras biologi och hur, var och varför fisket regleras. Bra, intressant och lättläst information som du hittar här.

 

2016-12-22 Utvärderingen av fiskefria områden klar!

Pressmeddelande och mer material hittar du här

 

2016-12-19 Två nya projekt inom 8-fjordar

Vi har i dagarna fått två tidiga julklappar i projektform. Den ena klappen är ett nytt skolprojekt tillsammans med Havets Framtidsverkstad. Denna gång kommer det att handla om det som kallas invasiva arter – nya marina arter på västkusten.  Eleverna undersöker deras omfattning och hur ekosystemen kan påverkas. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland och resultaten kommer att  återkopplas till dem, men även forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers Lindholmen.

Har du frågor om skolprojektet, kontakta Hans Hällman på Havets framtidsverkstad. Kontaktuppgifter här. 

Den andra klappen är projektet ”Fjordguiderna”. Detta är ett samarbete med turistorganisationer och fiskeguider, för att skapa ett forum och en utbildningsplattform för fiskeguider i området. Detta finaniseras av EU-medel genom Leader Bohuskust och gränsbygd.

Har du frågor om Fjordguiderna, hör av dig till Niclas Åberg. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

 

2016-12-19  Kustfiskens återhämtning – vilken påverkan har säl och skarv?

Nu finns snart alla  filmer, frågor och föreläsarnas presentationer från novemberseminariet på Vattenrådets hemsida, klicka här.

Arr: Vattenrådet för Bohuskusten i samarbete med 8-fjordar