Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 

 

Nyheter

2017-04-18 Fiskejournalen: Giftfria alternativ till årets båtsäsong

2017-04-13 SR P4 Väst: Extrema halter av nervgift i västkustmusslor

2017-04-09 Bohusläningen: Naturvårdsverket förespråkar licensjakt. Artikel angående  fråga om licensjakt på säl, läs här.

2017-04-06 Pressmeddelande, filmer från HaV: Restaurering av värdefulla ålgräsängar på västkusten.
Läs fakta om dessa starkt hotade miljöer och se filmer om hur ängarna kan restaureras här.

2017-03-28 Fiskejournalen: Lär om öringen - och fånga fler
Fiskejournalen länkar till 8-fjordars havsöringspecial -läs här

2017-03-27 TACK! Resultat av insamling till fiskevårdande insatser inom 8-fjordar ser du här

2017-03-24 Svensk Jakt: Jägare och fiskare fick inte tycka till om skyddsjaktregler. Artikel om Naturvårdsverkets hantering av nya skyddsjaktsbestämmelser på bland annat knubbsäl. Läs artikel här.


2017-03-20 GP Debatt: Så kan vi bidra till en hållbar blå ekonomi. HaV:s generaldirektör nämner 8-fjordar som bra exempel på samverkan. Läs artikel här.

2017-03-20 Bohusläningen: Så ska mikroplatser i havet stoppas.

2017-03-07 Amerikansk hummer konkurrerar ut den europeiska. Lyssna på reportage från Sveriges Radio här