Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 
 

 

RAPPEN - Rapportering av vattenorganismer

Har du sett en främmande eller sällsynt art i havet? Hjälp Havs- och vattenmyndigheten att rapportera till forskare.

Just du kan göra skillnad! RAPPEN och mer information finner du  här.

 

Nyheter

 

170919: Ska du fiska hummer? Vi behöver din hjälp! Klicka här.

170919: Välkommen till Gårdsjödagen 23 september. Program

170918: Undervattensbuller störde fiskarnas fortplantning.
Parning hos sand- och lerstubb påverkades negativt vid bullerstudier i akvariemiljö.
Läs pressmeddelande från Göteborgs universitet här.

170908: Blåfenad tonfisk ska fångas och märkas med sändare