Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 
 

 

RAPPEN - Rapportering av vattenorganismer

Har du sett en främmande eller sällsynt art i havet? Hjälp Havs- och vattenmyndigheten att rapportera till forskare.

Just du kan göra skillnad! RAPPEN och mer information finner du  här.

 

Nyheter


171114  Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk. Läs pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet här.

Vill du ta del av fakta och  debatt som gäller 8-fjordarområdet? Se filmer från kunskapsseminariet 2016 på youtube.

171110 Bohusläningen: Makrillfisket hotas av brexit

171106 Forskning om mareld - ett försvar mot fiender. Läs pressmeddelande från Göteborgs universitet här.

171025 Remiss: Nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Läs mer här.

171023 Marstrands unika värden skyddas som naturreservat. Läs pressmeddelande från Länsstyrelsen här.

171005 Nu finns ett åtgärdsprogram för att rädda ålgräsängarna. Läs pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten här.