Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 
 

 

RAPPEN - Rapportering av vattenorganismer

Har du sett en främmande eller sällsynt art i havet? Hjälp Havs- och vattenmyndigheten att rapportera till forskare.

Just du kan göra skillnad! RAPPEN och mer information finner du  här.

 

Nyheter

180111 Göteborgs-posten: Ny podcast ska ge kunskap om fjordar. Lyssna här.

180108 Lokaltidingen STO: Frågor om havet berör alla som bor här. 

180105 SR P4 Väst: Unik leopardhummer fångad utanför Hunnebo

180102 SR P4 Sörmland: Alarmerande utveckling för torsken i Östersjön.