Välkommen till 8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar. Sedan 2014 har 8+fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 

Fiskar du hummer? Vill du vara med och göra en insats genom att föra hummerfiskedagbok?

Hummerfisket har en stark tradition i hela fjordområdet. Du som fiskar kan bidra till beståndsuppskattningen genom att lämna information om fångst av hummer och bifångster av andra arter som till exempel torsk. Detta är till stor hjälp för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskning om fisk- och hummerbestånden i området, eftersom hummerfisket ofta bedrivs kring miljöer som forskningsfartyg inte kommer åt.

Kontakta oss om du vill bidra med att föra fiskedagbok. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan.

Läs mer om hur 8+fjordar hanterar personuppgifter här.
 
 

8+fjordar- 2018 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

"8+fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också varit med och stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling."

Stort tack till alla som gjorde det här möjligt!

 Läs mer om priset här.