Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 

Nyheter


2017-03-20 GP Debatt: Så kan vi bidra till en hållbar blå ekonomi. HaV:s generaldirektör nämner 8-fjordar som bra exempel på samverkan. Läs artikel här.

2017-03-20 Bohusläningen: Så ska mikroplatser i havet stoppas.

2017-03-08 Niclas Åberg från 8-fjordar berättar om havsöring Sportfiskemässan Elmia, lördag 18 mars kl 11:30. Läs artikel i Fiskejournalen här.

2017-03-07 Amerikansk hummer konkurrerar ut den europeiska. Lyssna på reportage från Sveriges Radio här

2017-02-28 8-fjordar deltar i mellankommunal kustzonsplanering som genomförs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Läs mer om  vad som händer i GR:s nyhetsbrev, klicka här.

2017-02-22 Skarv påverkar både fisk och fiske.
I mars presenteras en doktorsavhandling om skarv och dess påverkan på fiskpopulationer. Läs pressmeddelandet från SLU och få länk till abstract här.

2017-02-17 Bohusläningen: Sälrekord kan hota torsken