Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 
 
 

Nyheter

 

Kustfiskens återhämtning – vilken påverkan har säl och skarv?

Välkommen till seminarium 21 november kl. 09:00 - 16:00, Fregatten, Stenungsund. Moderator: Stefan Edman

För anmälan, mer information och program, klicka här
Har du inte möjlighet att delta? Seminariet kommer att filmas och läggs därefter ut på webblänk. Vi återkommer med mer information när detta är klart.

Arr: Vattenrådet för Bohuskusten i samarbete med 8-fjordar

 

 Hummerfiske!

Du vet väl att du kan rapportera fångster och bifångster även från hummerfisket i vår dagbok - bra va?
Lär mer om syftet med dagboken samt aktuella fiskeregler här.

 Länk till 8-fjordars fiskedagbok

 

Fiskefria områden införs för att skydda känsliga miljöer i Bratten, Skagerrack

Läs pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten 160930

Hummerbeståndet mindre än forskarna känt till - nu ska fiskereglerna ses över

Läs pressmeddelande från Havs - och vattenmyndigheten 160923

 

Ny gratissajt: Global Fishing Watch.

Nu kan alla enkelt följa kommersiellt fiske på global och lokal skala, i nära realtid. Kolla här.

 

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Läs pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten 160919