Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 
 
 

Nyheter

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Läs pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten 160919

 

 Snart hummerpremiär!

Du vet väl att du kan rapportera fångster och bifångster även från hummerfisket i vår dagbok - bra va?
Lär mer om syftet med dagboken samt aktuella fiskeregler här.

 Länk till 8-fjordars fiskedagbok

 

 

Nytänkande kring mat från havet

Den 5 september invigdes The Swedish Mariculture Center, SWEMARC, vid Göteborgs universitet. Målet med SWEMARC är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. Invigningstalare var bland andra professor Barry Costa Pierce, University of New England, som talade om "The evolution of the blue revolution". Videoinspelning av tal kommer att läggas ut på play.gu.se

Läs mer om SWEMARC här

 

Ålutsättningar 17-18 augusti

Nu finns 400 000 nya ålyngel, fördelade på 11 olika platser i 8-fjordarområdet och en vid Nordens Ark. Tack alla ni som kom o hjälpte till, tittade och var nyfikna!

Läs mer om ålutsättningar

Se en kort film om ålutsättning,  Lökeberg 2016