Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

 

 Aktuellt:

8-fjordar åtgärdar vandringshinder. 8-fjordar har fått ett så kallat VÅGA-bidrag på 190 000 kr för att sammanställa och prioritera vilka vandringshinder som ska åtgärdas i kommunernas vattendrag. Läs mer här.