Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 
 

Nyheter

2017-02-09 Ny rapport från Länsstyrelsen:

Kväve och fosfor i kustmynnande vattendrag. Utvärdering av halter och transporter i Västra Götalands län 1988-2014

 

2017-01-29 Många västsvenska blåmusslor har mikroplast i sig

Lyssna på inslag i p4 Göteborg


2017-01-23 8-fjordars styrgrupp möter HaV:s generaldirektör tisdag 24 januari

Läs pressmeddelande här.

Läs styrgruppens brev till generaldirektörerna för Hav- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket här.

Läs STO-tidningens artikel 24 januari  "Planer på ett nytt fiskestopp"

Läs STO-tidningens artikel 28 januari "Pengabrist drabbar sälforskning"

Läs Kungälvs-Postens artikel 30 januari "8-fjordar utökar söderut"

 

2017-01-02 Studie om fiskeförvaltningen inom 8-fjordar i internationell tidskrift

Hur ska överfiske förhindras och hur ska utfiskade fiskbestånd kunna återskapas? Ekosystemansatsen, där alla som berörs av fiskförvaltningen får påverka utformningen av beslut som rör fisket och ekosystemen kan vara framtidens modell. 8-fjordar kan ses som ett europeiskt pionjärarbete, enligt en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet. Artikeln har publicerats i ICES Journal of Marine Science.

Pressmeddelande från SLU och mer information om ekosystemansatsen hittar du här

Länk till abstract i ICES Journal of Marine Science.

Vill du veta mer om denna studie? Kontakta Andreas Bryhn, SLU, tel. 010-478 41 52.

 

2017-01-01 Ny information om fiskeregler och torskfiskar

Mellan 1 januari och 31 mars är det förbjudet att fiska torsk, kolja, bleka och havsöring längs hela västkusten. Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och HaV har tagit fram en ny broschyr om torskfiskar, deras biologi och hur, var och varför fisket regleras. Bra, intressant och lättläst information som du hittar här.

 

2016-12-22 Utvärderingen av fiskefria områden klar!

Pressmeddelande och mer material hittar du här