Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar. Sedan 2014 har 8-fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 
 

 

Nyheter

180216: Nytt poddavsnitt! Torsken, skyddet och övervakningen av bestånd. Intervju med forskaren Mattias Sköld, Sveriges Lantbruksuniversitet.

180215 Havs- och vattenmyndigheten: Tyck till om förslag till havsplaner

180214 SVT Väst om Stenungsund: Industri på västkusten släpper ut flera ton plast i havet - varje år.

180213 Sveriges lantbruksuniversitet:  8 miljoner till nya projekt för ett mer selektivt fiske.

180201 Sveriges lantbruksuniversitet:  2017 års rapport med samlad översikt av hur landets kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår. Nytt för i år är att rapporten även beskriver fritidsfisket mer utförligt.