ÅLUTSÄTTNINGAR

En halv miljon små ålar sätts ut i havet . Kungälvs kommun on Vimeo 2016.

Ett återkommande och mycket uppskattat delprojekt är 8-fjordars ålutsättningar. Den europeiska ålen är rödlistad och kategoriserad som akut hotad. Den leker i Saragassohavet mellan Puerto Rico och Bermuda, och larverna driver sedan upp mot Europa, en resa på ett till tre år. Men sedan 1970-talet har invandring av ålyngel till Europas kuster minskat med cirka 90 procent. Möjliga orsaker till detta tros vara för hårt fisketryck på alla livsstadier, vandringshinder i vattendrag, minskande uppväxtområden, förändrade havsströmmar i Nordostatlanten, sjukdomar och parasiter samt hög belastning med fettlösliga miljögifter. Det är numera förbjudet att fiska ål.

Inom projekt 8-fjordar har vi sedan 2010 satt ut importerade ålyngel. I år släpps nästan en halv miljon yngel ut,  fördelade på 11 platser i området. En utsättning görs också vid Nordens Ark i norra Bohuslän. 

 Cirka 30 procent av utsättningarna beräknas nå vuxen storlek  och lekvandring. Alla ålar märks genom ett bad i strontium som fäster i deras otoliter (hörselstenar). På så sätt kommer forskare att kunna spåra deras vägval och livsöden. 

Ålutsättningarna är en del av de konkreta åtgärder som genomförs genom programmet Krafttag ål. Läs mer om det via länken nedan.

Att tänka på när du köper ål och ålprodukter:
•Fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.
•Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske. Du kan kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet.

Vad gäller för ålfiske?
•Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
•Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaks den.
•Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
•I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
•Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

Källa: www.miljosamverkansverige.se


Läs mer om den fantastiska ålen här

Läs om programmet Krafttag Ål här

Övrigt:

Film: Ålar i 8-fjordarområdet, juni 2017