HUMMERFISKE

Hummerfisket har en stark tradition i hela fjordområdet. Sedan 2013 hjälper flera frivilliga hummerfiskare till att samla in data om fångst och bifångster. Detta är till stor hjälp för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskning om  fisk- och hummerbestånden i området, eftersom hummerfisket ofta bedrivs kring miljöer som forskningsfartyg inte kommer åt.

Klicka här för att läsa regler för hummerfiske!

Vill du vara med och göra en insats?

Kontakta oss om du vill bidra med att föra fiskedagbok. Du hittar kontaktuppgifter under fliken "MER OM OSS". Stort tack på förhand för din hjälp!

Exempel från hummerfiskedagboken 2013-2015

Följer du länken till SLU:s sammanställning nedan kan du se exempel på hur din data kan användas. OBSERVERA: Detta är exempel på vad man kan göra med data på längre sikt, och en sammanställning så här långt. Lägg inte för stor vikt vid hur det ser ut år från år i denna presentation. Först efter cirka 5 år är det läge för en utvärdering av metod och resultat för att kunna dra slutsatser.

 
 

 

 

 Tänk på att använda godkända burar och märk alltid upp dem väl enligt gällande regler.


Hummern har ett minimått och det finns bra verktyg som hjälper dig att snabbt kontrollera storleken.


Svårt att hålla koll på humrarna? Ett bra tips är att montera avsågade plaströr i en hink. På så vis kan man snabbt sortera hummern och risken för att humrarna ska skada varandra är minimal.