SÄL OCH SKARV

 

Knubbsäl och skarv är exempel på djur som äter fisk av många olika slag. Under senare år har dessa predatorer ökat markant i antal.

För att vi ska få veta mer om deras födosöksbeteenden och hur de påverkar fiskbestånden i området, har 8+fjordar sedan 2013 ett forskningssamarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har kameror i fält som dokumenterar hur många sälar som finns i området och vi inventerar antalet häckande skarvar. Vi har också samlat in träckprover från säl och spybollar från skarv, för att kunna analysera deras födoval.  

Ett delprojekt om "Säl och skarv i 8+fjordarområdet" påbörjades 2013 och avslutades 2017. Projektet var ett mindre omfattande pilotprojekt med syfte att ta reda på förutsättningarna för att förbättra kunskapen om säl och skarv.

Projektet delfinansierades genom LONA-bidrag. Läs slutrapporten här.

Ett nytt forskningsprojekt är nu påbörjat. För detta har vi beviljats stöd från HaV och Leader Bohuskust och gränsbygd.

 

Frågorna om sälar, skarvar och deras predation på fiskbestånd engagerar många. Vattenrådet för Bohuskusten och 8+fjordar arrangerade därför ett informationsmöte i november 2016. 

Dokumentation av föreläsningar och debatt hittar du här.

Filmade föredrag hittar du här.

 

Beslut om skyddsjakt

Länsstyrelsens beslut om tillstånd skyddsjakt på storskarv i havet inom Västra Götalands län

2017-12-22 t.o.m. 2020-11-30