FISKETURISM

Fjordguiderna

8+fjordar driver sedan 2018 projektet Fjordguiderna för att gynna näringslivet på Bohuskusten. Fjordguiderna består av ett antal småföretagare som gått samman för att öka fisketurismen genom att erbjuda guidade fisketurer i fjordområdet. De kan bland annat visa hur och var man får fiska och berätta mer om de lokala förhållandena på platsen. Alla guiderna deltar i ett utbildningsprogram där de får kunskap i biologi, berättarteknik och Bohusläns historia.

Inom Fjordguiderna ryms flera delprojekt, bland annat "Fånga-Äta-Bo" som är ett koncept där fisketurister ges möjlighet att få sin fångst tillagad på en närliggande restaurang. Vintern 2018 beviljades Fjordguiderna stöd från Leader Södra Bohuslän för ytterligare ett delprojekt, "Havsöringsvägen", som syftar till att marknadsföra havsöringsfisket i fjordområdet. Genom tydligt uppmärkta fiskeplatser, information om boenden, ramper, restauranger och butiker ska sportfisket främjas vilket bidrar till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Läs mer om Fjordguiderna här.
Göteborgs-Postens artikel om Fjordguiderna finner du här.