RAPPORTER

Rapporter från och om 8-fjordar

 

 2006 - 2011

Bakgrundsrapporten "8 Fjordar - Natur, Fiske, Miljö- en kunskapsöversikt" (2006)

"Kretsloppsanpassning av små avlopp i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner" (LST 2011)

 

2015

"Återetablering av musselbankar i Kungälv" (2015) (Lågupplöst ver.)

"Kan arbetet inom 8-fjordar klassas som en ekosystembaserad fiskeförvaltning?" (SLU 2015)

"Metodutveckling för restaurering av hummerbiotoper/.../" (2015)

"Kunskapsläget över våtmarker i 8-fjordarområdet" (2015)

 

2016

"Inventering av spökredskap i 8-fjordar" (2016)

"Utvärdering av fiskefria områden" ( HaV, SLU 2016)

" A continuous involvement of stakeholders promotes the ecosystem approach to fisheries in the 8-fjords area /.../" (A.C Bryhn et al., ICES Journal of Marine Science 2016)

 

2017

"The “easy restriction” syndrome drive local fish stocks to extinction: The case of the management of Swedish coastal populations" (M.Cardinale et al., Marine Policy 2017)

"Prey choice of great cormorants (Phalacrocorax carbo) in a marine protected area. Potential impact on collapsed fish stocks and implications for future monitoring" (UU 2017)

 

"Västerhavet 2017. Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund" (Havsmiljöinstitutet 2017)

 

 

2018

 

"Säl och skarv i 8+fjordarområdet" (2018)

 

 

"Plast i haven -en djupdykning i fiskeredskapens problematik på Bohuskusten" (Chalmers, 2018)

 

 

2019

 

Expeditionsrapport kusttrålning (SLU 2018)