BIOTOPVÅRD OCH PRAKTISK NATURVÅRD

Vattenupphållande åtgärder

Sommarens torka 2018 slog hårt mot vattendragen och havsöringen på västkusten. I vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerades öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion. I de vattendrag som blev helt torrlagda slogs havsöringen ut helt. På grund av detta kommer vi att få se en minskad smoltutvandring från de flesta vattendragen under 2019. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Projektet har beviljats LONA-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt) på närmare 1,1 miljon kronor för att främst göra en inventering, men även praktiska åtgärder.

Projektet efterlyser nu iakttagelser från allmänheten om hur det ser ut i vattendragen under torra somrar. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.om du har information!

 

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8+fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper har nu bildats på Orust och i Stenungsund. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.om du vill veta mer om detta.

 

  Läs mer om 8+fjordars arbete med fiskevård här

 

Vandringshinder inom 8+fjordar

Vandringshinder kan vara stenblock, klipphällar, gamla dämmen och liknande, som ligger i vattendrag. De hindrar vissa fiskarter, till exempel havsöring och den starkt hotade ålen, att  röra sig mellan hav och sötvatten. För havsöringen är denna vandring helt nödvändigt för fortplantningen, då leken sker i vattendrag. Ålen går upp i vattendrag och sjöar för att växa till. Att gynna stora rovfiskar som dessa ger många positiva miljöeffekter både i vattendragen och ute till havs. Under sommaren och hösten 2016 pågick ett delprojekt där 8+fjordar, i samarbete med Länsstyrelsen sammanställde vilka vandringshinder som finns inom samtliga fem kommuner. En del av dessa hinder har åtgärdats inom ramen för projektet, som initierades av 8+fjordar och Sofia Ström, kommunekolog i Uddevalla. En karta över alla öringförande vattendrag och vattenhinder finns nu hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

  • Delprojektet påbörjades i maj 2016 och avslutades 2017. 8+fjordar jobbar dock vidare med kartläggningen, främst i Uddevalla kommun
  • Det delfinaniseras genom VÅGA-bidrag (Vattenåtgärdsanslaget)

 

Öppna Sund

 I detta projekt har de små sunden till Mjölkeviken och Sundsby kile på Tjörn grävts ur och öppnats upp. På så sätt ökas vattenflödet och sunden syresätts bättre. 

Läs mer här