Skolprojekt

Skolprojektet invasiva arter

I detta projekt får både elever och lärare lära sig mer om främmande arter och hjälpa forskarna att leta efter dem i havet. Syftet med projektet är att elever på mellan- och högstadiet ska få ökad kunskap om havet och miljön i närområdet. Denna kunskap ska de sedan sprida vidare genom att presentera resultaten på en utställning i Nordstan under Västerhavsveckan.

 

Lyssna på 8+fjordars podcastavsnitt om invasiva arter och medborgarforskning

Japanska ostron, svartmunnad smörbult, blås- och penselkrabbor... alla är nya arter på västkusten. Vad är det här för djur, hur har de kommit hit och vad händer när de tar plats? Marinbiologen Björn Källström berättar om ett lyckat skolprojekt där elever hjälper forskare att leta efter det vi kallar invasiva arter.

Initiativtagare till projektet är Havets Framtidsverkstad och Länsstyrelsen Västra Götaland. 8-fjordar är projektägare och övriga samarbetspartners är Göteborgs universitet, Chalmers Lindholmen, Göteborgs marinbiologiska laboratorium och Sportfiskarna. Läs mer på www.nyaarter.se

Lyssna på avsnittet här.