SKOLPROJEKT

Skolprojektet invasiva arter

Skolprojektet invasiva arter startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever kring problemet med främmande och invasiva arter i havet. Eleverna får lära sig mer om dessa arter samtidigt som de får hjälpa forskarna och leta efter dem ute i fält. Totalt ingår 13 grundskolor och en gymnasieskola med sammanlagt cirka 50 lärare och 1 600 elever.

Initiativtagare till projektet är Havets Framtidsverkstad och Länsstyrelsen Västra Götaland. 8+fjordar är projektägare och övriga samarbetspartners är Göteborgs universitet, Chalmers Lindholmen, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium och Sportfiskarna. Läs mer på www.nyaarter.se

 

Lyssna på 8+fjordars podcastavsnitt om invasiva arter och medborgarforskning

Japanska ostron, svartmunnad smörbult, blås- och penselkrabbor... alla är nya arter på västkusten. Vad är det här för djur, hur har de kommit hit och vad händer när de tar plats? Marinbiologen Björn Källström berättar om ett lyckat skolprojekt där elever hjälper forskare att leta efter det vi kallar invasiva arter.

Lyssna på avsnittet här.

 

Skolprojektet "Biogas från havet"

I detta projekt samarbetade vi med Havets framtidsverkstad och skolor från Stenungsund, Kungälv och Orust. Tillsammans väckte vi frågor om övergödningsproblematik, tillväxt av fintrådiga alger och kopplingen till brist på stor rovfisk. Ett elevexperiment gick ut på att samla in fintrådiga alger och röta dem med avloppsslam i minirötkammare för att få fram biogas. Intresserade lärare fick en introduktionsdag i juni. Från och med augusti arbetade elever från många olika årskurser på bred front med havsmiljöfrågor och havens ekosystem. Resultaten i form av posters, tittlådor, filmer och konstverk visades på en utställning på Molekylverksta´n i Stenungsund. Stort tack till alla engagerade lärare och alla kloka och nyfikna barn och ungdomar! Projektet gav mersmak och vidareutvecklas av Havets Framtidsverkstad under 2016.

 

 

  • Detta delprojekt påbörjades i januari 2015 och avslutades i december 2015.
  • Det delfinansierades genom LONA-bidrag.