Välkommen till 8+fjordar

  • Arbetet började år 2008
  • År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och Vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar.
  • Sedan 2014 används 8+fjordar också som pilotområde för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken.
  • År 2021 startade Havs- och Vattenmyndigheten ett nytt projekt kring ekosystembaserad havsförvaltning där 8+fjordar ingår som ett av tre pilotområden.

Aktuellt


När: 8 maj 9:00-12:30 fika finns från 8:30
Var: Stora Höga ridklubb, Stenungsund
Kostnad: GratisVÅRT ARBETE


NICLAS ÅBERG
PROJEKTLEDARE 8+FJORDAR
TELEFON: 0303-73 25 13
E-MAIL: NICLAS.ABERG@STENUNGSUND.SE

ANN-CHRISTIN MATHIASSON
INFORMATÖR 8+FJORDAR
TELEFON: 0303- 73 00 18
E-MAIL: ANN-CHRISTIN.MATHIASSON@STENUNGSUND.SE

STENUNGSUNDS KOMMUN
STRANDVÄGEN 15
444 82 STENUNGSUND