Välkommen till 8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar. Sedan 2014 har 8+fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 

 

Vatten värt att värna 

Inom 8+fjordar pågår just nu projektet "Vatten värt att värna" som bland annat hjälper till med att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder i 8+fjordarområdet. Det kan till exempel handla om anläggning och restaurering av våtmarker eller hårdgörning av hästhagar för att minska övergödningspåverkan i vattendragen. Projektet, som finansieras av LOVA (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt), arbetar också med informationsinsatser till markägare eller andra sammanslutningar som vill veta mer om vad som kan göras för en friskare havsmiljö.

Har du egna projektidéer och vill ha stöd med att hitta och söka lämpliga bidrag för dessa? Då är du välkommen att höra av dig till våra projektsamordnare. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här .