Välkommen till 8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? 

Det är frågor vi försöker besvara inom 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och Vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar. Sedan 2014 används 8+fjordar också som pilotområde för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken.

År 2021 startade Havs- och Vattenmyndigheten ett nytt projekt kring ekosystembaserad havsförvaltning där 8+fjordar ingår som ett av tre pilotområden.

Stort Tack till alla som deltog på mötena kring den marina miljön på Bohuskusten!

I november 2022 hade vi möten kring den marina miljön på Bohuskusten på tre olika orter: Kungälv, Myggenäs (Tjörn) och Henån (Orust). Syftet var att tillsammans titta på de värden som finns i kustområdet och hur de används. De tre mötena arrangerades av 8+fjordar i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet och Havsmiljöinstitutet inom ramarna för projektet Ekosystembaserad havsförvaltning.

Projektorganisationen arbetar nu med att sammanställa materialet. Återkoppling kommer att ske på nästa möte den 1 mars 2023 på Fregatten i Stenungsund då vi berättar mer om det fortsatta arbetet. Tid meddelas senare. Varmt välkomna!

Mer information och presentationer från mötena finns under fliken Ekosystembaserad havsförvaltning.

Sjöstjärnan 2018
8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.

Få nyhetsuppdateringar – gilla oss på Facebook