19 VATTENDRAG


Om projektet

I det här projektet har vi valt ut ett antal vattendrag per kommun för vidare arbete med vattenupphållande åtgärder. Urvalet baseras på uttorkningskänslighet, risken för näringsläckage och mängden vandrande fisk.

Följande 19 vattendrag omfattas:

Tjörn: Gunnebybäcken, Säbyån, Tådåsbäcken, Viks Ödegärde, Tollebytjärnbäcken

Kungälv: Solbergsån, Kållerödsbäcken, Vallbyån

Stenungsund: Anråsån, Jörlandaån

Orust: Morlandaån, Straneå, Hagaån, Kärrebergsån, Varekilsån

Uddevalla: Bäveån, Dragsmark (Rörbäcke kile), Örtorp (Rörbäcke kile), S Rörbäck (Rörbäcke kile)

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna i 8+fjordar och projektet Vatten Värt att Värna. Det finansieras av LONA (statliga stöd till lokala naturvårdsprojekt) och pågår fram till 2023.