ÅLUTSÄTTNINGAR

En halv miljon små ålar sätts ut i havet . Kungälvs kommun on Vimeo 2016.

Ett återkommande och mycket uppskattat delprojekt är 8+fjordars ålutsättningar. Den europeiska ålen är rödlistad och kategoriserad som akut hotad. Den leker i Saragassohavet mellan Puerto Rico och Bermuda, och larverna driver sedan upp mot Europa, en resa på ett till tre år. Men sedan 1970-talet har invandring av ålyngel till Europas kuster minskat med cirka 90 procent. Möjliga orsaker till detta tros vara för hårt fisketryck på alla livsstadier, vandringshinder i vattendrag, minskande uppväxtområden, förändrade havsströmmar i Nordostatlanten, sjukdomar och parasiter samt hög belastning med fettlösliga miljögifter. Det är numera förbjudet att fiska ål. 

Inom projekt 8+fjordar har vi sedan 2010 satt ut importerade ålyngel som fördelas på 11 utvalda platser i området. En utsättning har också gjorts varje sommar vid Nordens Ark i norra Bohuslän. Sedan 2011 har utsättningarna gjorts inom programmet Krafttag ål som du kan läsa mer om i länken nedan. 

Antal ålar per år

2011   360 000 

2012   365 752 

2013   404 800 

2014   397 911 

2015   333 050 

2016   387 036 

2017   421 274 

2018   400 408

2019   377 307

2022 184 482

2023 170 000

Cirka 30 procent av utsättningarna beräknas nå vuxen storlek  och lekvandring. Alla ålar märks genom ett bad i strontium som fäster i deras otoliter (hörselstenar). På så sätt är det möjligt att följa deras vägval och livsöden i framtiden. 

Att tänka på när du köper ål och ålprodukter:
•Fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.
•Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske. Du kan kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet.

Vad gäller för ålfiske?
•Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
•Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaks den.
•Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
•I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
•Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

Källa: Miljösamverkan Sverige


Läs mer om den fantastiska ålen

Läs mer om programmet Krafttag Ål

Övrigt:

Film om ålar i 8-fjordarområdet, juni 2017