UTSÄTTNING AV ÅL

Om ålen

Den europeiska ålen är rödlistad och kategoriserad som akut hotad. Den leker i Saragassohavet mellan Puerto Rico och Bermuda, och larverna driver sedan upp mot Europa, en resa på ett till tre år. Men sedan 1970-talet har invandring av ålyngel till Europas kuster minskat med cirka 90 procent.

Möjliga orsaker till detta tros vara för hårt fisketryck på alla livsstadier, vandringshinder i vattendrag, minskande uppväxtområden, förändrade havsströmmar i Nordostatlanten, sjukdomar och parasiter samt hög belastning med fettlösliga miljögifter. 

Det är numera förbjudet att fiska ål. 


Om projektet

Ett återkommande och mycket uppskattat delprojekt är 8+fjordars ålutsättningar. Sedan 2010 sätter vi ut importerade ålyngel som fördelas på 11 utvalda platser i området. En utsättning har också gjorts varje sommar vid Nordens Ark i norra Bohuslän.

Så här många ålar har vi satt ut:

 • 2011   360 000 
 • 2012   365 752 
 • 2013   404 800 
 • 2014   397 911 
 • 2015   333 050 
 • 2016   387 036 
 • 2017   421 274 
 • 2018   400 408
 • 2019   377 307
 • 2022 184 482
 • 2023 170 000

Cirka 30 procent av utsättningarna beräknas nå vuxen storlek och lekvandring. Alla ålar märks genom ett bad i strontium som fäster i deras otoliter (hörselstenar). På så sätt är det möjligt att följa deras vägval och livsöden i framtiden.


Regler för ålfiske

 • Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
 • Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaks den.
 • Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
 • I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
 • Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

Att tänka på som konsument

 • Fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.
 • Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske.
 • Misstänker du att ål säljs olagligt? Kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet.

FÖLJ MED NER UNDER YTAN

En liten film om ålar i 8+fjordarområdet, juni 2017.