Artiklar

Ökat minimått på kräfta – det småskaliga kustfiskets perspektiv
Konstgjorda torskrev – en väg framåt för den utsatta fjordtorsken
Smögenristen – en vägvisare för framtidens trålfiske

Utbildning – en viktig del i ett långsiktigt hållbart yrkesfiske
Burfiske efter havskräftor
Räktrålning i Kosterhavet