ENGAGERA DIG


Inom 8+fjordar pågår en rad biotopvårdande åtgärder för att hjälpa fisken på traven. Tillsammans med ideella arbetskrafter röjer vi undan vandringshinder i bäckar och åar för att vandrande rovfisk som exempelvis öring och ål ska kunna röra sig fritt upp i vattendragen. Vi lägger också ut sten och grus i strömmande partier för att skapa lekbottnar där öringen kan lägga sin rom. Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta:
Robin Wolf 
robin.wolf@stenungsund.se 
Patrik Magnestam 
patrik.magnestam@stenungsund.se

Vi har också en facebookgrupp för alla som är intresserade av fiskevård i 8+fjordarområdet: Fiskevårdarna 8+fjordar

Hummerfisket har en stark tradition i hela fjordområdet. Sedan 2013 bidrar frivilliga hummerfiskare till beståndsuppskattningen genom att lämna information om fångst av hummer eller bifångster av andra arter som till exempel torsk. Detta är till stor hjälp för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskning om fisk- och hummerbestånden i området, eftersom hummerfiske ofta bedrivs kring miljöer som forskningsfartyg inte kommer åt. 

Vill du vara med och göra en insats genom att föra fiskedagbok? 

Kontakta:
Ann-Christin Mathiasson
ann-christin.mathiasson@stenungsund.se

Invasiva arter är i dag ett av de största hoten mot jordens biologiska mångfald. Arterna tar sig ofta till svenska vatten genom fartygens barlastvatten och sprids sedan med strömmar till nya platser där de riskerar att tränga bort våra inhemska arter och störa ekosystemet.

Som privatperson kan du vara med och bidra till forskningen genom att rapportera in dina fynd på Havs och Vattenmyndighetens sida Rappen.

Din rapport bidrar med kunskap om var arterna finns och hjälper oss att förebygga spridning av invasiva främmande arter som kan vara skadliga.

Våtmark Utgård

I projektet Vatten Värt att Värna hjälper vi markägare, föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder inom hela 8+fjordarområdet (Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn och Orust). Läs mer om Vatten Värt att Värna.

Varje vecka arrangerar vi digitala föreläsningar om aktuella frågor kopplade till hållbar utveckling av havsmiljön.

Vi ses på tisdagar klockan 8.30-9.15 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden.

Har du förslag på talare?

Kontakta:
Kajsa Sörman
info@ebhf.se

På vår facebooksida kan ni följa vad som är aktuellt i vårt område.

8+fjordar på facebook