FILM OM 8+FJORDAR

Film om 8+fjordar

I den här filmen beskrivs vårt kustlandskap, de viktigaste miljöhoten och hur vi jobbar för att bemästra dem. Filmen har tagits fram med stöd av LONA-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt). Redigering: Svante Lysén. Manus: Sara Ejvegård.