FISKA – NÄR, VAR & HUR?

AKTUELLA FISKEREGLER

Mellan 1 januari och 31 mars är det förbjudet att fiska torsk, kolja, bleka och havsöring längs hela västkusten. Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och HaV har tagit fram en ny broschyr om torskfiskar, deras biologi och hur, var och varför fisket regleras. Bra, intressant och lättläst information som du hittar här.

Grönt område:

Totalt fiskeförbud under hela året. 

Blått område:

Förbud under hela året att fiska torsk, kolja och bleka. 

Vid fiske efter andra arter som till exempel havsöring är det endast tillåtet att,under perioden från och med den 1 april till och med den 30 september, fiska med handredskap från Orust och fastlandet. 

Vid sådant fiske är det endast tillåtet att fiska från land.

Rosa område:

Förbud under hela året att fiska torsk, kolja och bleka. 

Andra arter får fiskas med handredskap och skaldjur får fiskas med bur.

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger regelbundet ut en sammanfattning av aktuella bestämmelser. 
De beskriver var och när du kan fiska, vilka redskap du får använda och minimimått på de djur du tar upp. 

Aktuella regler för hela länet