FISKA – NÄR, VAR & HUR?

AKTUELLA FISKEREGLER

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger regelbundet ut en sammanfattning av aktuella bestämmelser. 
De beskriver var och när du kan fiska, vilka redskap du får använda och minimimått på de djur du tar upp.

 Aktuella regler för hela länet

Mellan 1 januari och 31 mars är det förbjudet att fiska torsk, kolja, bleka och havsöring längs hela västkusten. Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och HaV har tagit fram en ny broschyr om torskfiskar, deras biologi och hur, var och varför fisket regleras. Broschyren hittar du här:

Torsk, fiskeregler och biologi