LETA SPÖKREDSKAP MED TROLLHOPPA

Hummertinor och nät av syntetiska material som tappas bort eller saboteras, sjunker till botten och fortsätter att fiska i åratal. De blir självagnande dödsfällor för redan hotade fiskebestånd och skaldjur, så kallade spökfiskeredskap. Projekt 8+fjordar testade under 2015 en enkel metod för att försöka få en uppfattning om hur stort problemet är i området.
Ett trettiotal tinor och några fiskenät har hittats med hjälp av ett fiskeredskap som kallas trollhoppa. Det liknar ett ankar med spetsar, som dragits fram ovanför bottnarna.

Hittills har följande områden undersökts:

Kungälv: Älgögavel till fyren på Älgö, Lövö, Mittholmarna.
Tjörn: Hättan, Vinterholmen, Brattön, Almön,.
Stenungsund: Källön, Stenungsön, Galterön Svanesund.
Orust: Svanesund, Djurnäs
Uddevalla: Björkholmen


– Vi tror att spökredskap kan vara ett stort problem och då särskilt i områden med kuperad botten där det är lätt att tappa tinor. Det här pilotprojektet är viktigt att ha som utgångspunkt, säger länsfiskekonsulent Lars Molander.

Han ser två delar i den framtida problemlösningen; dels behöver man komma åt befintliga spökredskap och dels behöver man förebygga problemet, till exempel genom att använda tinor med nedbrytbara paneler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Detta delprojekt påbörjades 2015 och avslutades 2016.
  • Det finansierades genom ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Västra Götaland (50 000 kronor) och projekt Ren Kust (35 000 kronor)
  • Läs rapporten om spökredskap i 8+fjordar här.
  • Läs Göteborgs-Postens artikel om spökredskap här

Klicka här för att läsa mer om spökredskap.

Klicka här för att se SVT:s reportage om delprojektet.