FISKETURISM

8+fjordar driver och stöttar olika projekt för att gynna näringslivet på Bohuskusten. Genom vårt arbete vill vi visa att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter. Det utgör ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner miljö, ekonomi och social utveckling.

Havsöringsvägen

Projektet Havsöringsvägen syftar till att marknadsföra havsöringsfisket i Bohuslän. Genom tydligt uppmärkta fiskeplatser, information om fiskeguider, boenden med mera ska sportfisketurismen främjas vilket bidrar till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Projektet Havsöringsvägen drivs av Stenungsunds kommun genom 8+fjordar och pågår mellan 2018 och 2023. Det finansieras med stöd från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust- och Gränsbygd.

Fjordguiderna

8+fjordar driver sedan 2018 projektet Fjordguiderna för att gynna näringslivet på Bohuskusten. Fjordguiderna består av ett antal småföretagare som gått samman för att öka fisketurismen genom att erbjuda guidade fisketurer i fjordområdet. De kan bland annat visa hur och var man får fiska och berätta mer om de lokala förhållandena på platsen. Alla guiderna deltar i ett utbildningsprogram där de får kunskap i biologi, berättarteknik och Bohusläns historia.

Inom Fjordguiderna ryms delprojektet ”Fånga-Äta-Bo” som är ett koncept där fisketurister ges möjlighet att få sin fångst tillagad på en närliggande restaurang.

År 2019 utsågs Fjordguiderna till bästa landsbygdsprojekt i kategorin ”Nya affärsmöjligheter i blå näringar”. Syftet med ullbaggepriset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden

Fjordguiderna och nomineringen till Guldbaggepriset

Här kan du läsa mer om Fjordguiderna:

Fjordguidernas hemsida
Vill testa nytt för att öka fisketurismen- artikel i Göteborgs-Posten