FISKETURISM

Fjordguiderna

8+fjordar driver sedan 2018 projektet Fjordguiderna för att gynna näringslivet på Bohuskusten. Fjordguiderna består av ett antal småföretagare som gått samman för att öka fisketurismen genom att erbjuda guidade fisketurer i fjordområdet. De kan bland annat visa hur och var man får fiska och berätta mer om de lokala förhållandena på platsen. Alla guiderna deltar i ett utbildningsprogram där de får kunskap i biologi, berättarteknik och Bohusläns historia.

Inom Fjordguiderna ryms flera delprojekt, bland annat ”Fånga-Äta-Bo” som är ett koncept där fisketurister ges möjlighet att få sin fångst tillagad på en närliggande restaurang. Vintern 2018 beviljades Fjordguiderna stöd från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust- och Gränsbygd för ytterligare ett delprojekt, ”Havsöringsvägen”, som syftar till att marknadsföra havsöringsfisket i fjordområdet. Genom tydligt uppmärkta fiskeplatser, information om boenden, ramper, restauranger och butiker ska sportfisket främjas vilket bidrar till en positiv utveckling av besöksnäringen.

År 2019 utsågs Fjordguiderna till bästa landsbygdsprojekt i kategorin ”Nya affärsmöjligheter i blå näringar”. Syftet med ullbaggepriset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden

Fjordguiderna och nomineringen till Guldbaggepriset


Här kan du läsa mer om Fjordguiderna:

Fjordguidernas hemsida
Vill testa nytt för att öka fisketurismen- artikel i Göteborgs-Posten