VATTENMILJÖER I FORSHÄLLA


Om projektet

I det här projektet har vi tagit fram en förstudie för att skapa en öppen vattenmiljö på en äng nära Forshälla kyrka i Ljungskile.  Det har ursprungligen runnit ett vattendrag på den aktuella platsen, men detta är uträtat och har letts om via ett kulvertsystem i syfte att bruka marken. Under höst och vinter ansamlas stora mängder vatten på ängen.

Målet med projektet är att återställa områdets naturliga hydrologi genom att återföra vattendraget till sin naturliga rinnväg.  Syftet är att gynna den biologiska mångfalden i områden, men också att skapa en vattenupphållande åtgärd och en plats för rekreation.

Förstudien ligger till grund för det fortsatta arbetet med en ny projektansökan gällande själva anläggningen av vattenmiljön.

Projektet pågår mellan år 2022 och 2023

Det finansieras av LONA och medfinansieras av Ljungskile församling.