HUMMERFISKE

Vill du vara med och göra en insats genom att föra fiskedagbok?
Hummerfisket har en stark tradition i hela fjordområdet. Sedan 2013 bidrar frivilliga hummerfiskare till beståndsuppskattningen genom att lämna information om fångst av hummer eller bifångster av andra arter som till exempel torsk. Detta är till stor hjälp för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskning om fisk- och hummerbestånden i området, eftersom hummerfiske ofta bedrivs kring miljöer som forskningsfartyg inte kommer åt. 

Kontakta oss om du vill bidra med att föra fiskedagbok. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. Stort tack på förhand för din hjälp!
Klicka här för att läsa regler för hummerfiske!

Exempel från hummerfiskedagboken

Följer du länken till SLU:s sammanställning nedan kan du se exempel på hur din data kan användas. OBSERVERA: Detta är exempel på vad man kan göra med data på längre sikt, och en sammanställning så här långt. Lägg inte för stor vikt vid hur det ser ut år från år i denna presentation. Först efter cirka 5 år är det läge för en utvärdering av metod och resultat för att kunna dra slutsatser.
Sammanställning av journalförarnas resultat från säsongen 2019

Information om hur 8+fjordar hanterar personuppgifter i samband med hummerfiskedagböckerna
8+fjordar samlar in personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter som till exempel e-postadress och telefonnummer från dig som vill vara med och rapportera till hummerfiskedagboken. Syftet är att kunna kontakta dig när vi behöver hjälp med att samla in information till hummerfiskedagboken. Vi sparar bara dina uppgifter så länge de fyller en funktion, det vill säga så länge du vill vara med och rapportera dina fångster och bifångster. 

Fiskedagboken skickar vi vidare till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som kommer att använda resultatet från fångsterna i sin forskning om fisk- och hummerbestånd i fjordområdet. Här kan du läsa mer om hur SLU hanterar personuppgifter:
Behandling av personuppgifter vid SLU


Tänk på att använda godkända burar och märk alltid upp dem väl enligt gällande regler.


Hummern har ett minimått och det finns bra verktyg som hjälper dig att snabbt kontrollera storleken.


Svårt att hålla koll på humrarna? Ett bra tips är att montera avsågade plaströr i en hink. På så vis kan man snabbt sortera hummern och risken för att humrarna ska skada varandra är minimal.