FÖRETAGANDE

Vill du nätverka med andra företagare inom maritim verksamhet? Vill du ha möjlighet att påverka pågående projekt, eller kanske få vägledning till rätt myndighet? Då är 8+fjordar något för dig. Vi har stöttat många företagare inom till exempel maritim turism och musselodling.  Hör av dig till oss – vi ser fram emot att få träffa dig!

”På det sättet som 8+fjordar skapades, genom ett engagemang lokalt av folk, är rätt väg att gå. Finns det ingen miljö finns det ingen turism och då blir det svårt för företagare att klara sig”  

Dan  Calderon, Miljöteknik i Väst

” Det är konstruktiva möten och det är givande att träffa andra aktörer för att lösa gemensamma problem”

Adriaan van de Plasse, Orust Shellfish  AB

”Vi har haft jättebra stöd av 8+fjordar när vi etablerat oss- vi har fått hjälp med både fiskefrågor och att söka bidrag – och vi har även haft gott samarbete under Västerhavsveckan”

Tommy , Svanenwest MD 15