FISK- OCH HUMMERREV

Har hummern hittat hem?

Vad fungerar bäst som konstgjort rev – stenblock, cementrör eller burar av armeringsjärn? Under vårvintern 2013 sjösattes detta projekt i samarbete med miljöenheten i Stenungsunds kommun. Tre konstgjorda rev i tre olika material sänktes ner på botten vid södra Almön på Tjörn. Redan efter några månader hade hummer, men också snultror och berggyltor, hittat till de nya reven. Ett syfte med projektet är att hitta ett sätt att bygga rev som är både funktionellt och ekonomiskt.  Tunga material som stenblock har testats tidigare, men sjunker ned igenom mjuka havsbottnar. Dessutom är de dyra att frakta och hantera. 

Reven har följts upp vid tre tillfällen: sommaren 2013 då reven var alldeles nya, i november 2013 och i augusti 2020. Den senaste filmningen visade att strukturerna är övervuxna av hydroider, sjöpungar, bladmossdjur, lädermossdjur och rödalger.

Projekt Fjordtorsk

8+fjordar är med och stöttar ”Projekt Fjordtorsk” som arbetar för att återfå ett livskraftigt bestånd av torsk i Byfjorden, Uddevalla. Projektet startade år 2015 då fem konstgjorda rev sänktes ner i fjorden. Tanken är att återskapa de viktiga hårdbottnarna och därmed förbättra livsbetingelserna för torsk och hummer. Reven består av ihåliga betongrör som ligger omlott och är i varierande storlekar för att fiskar och humrar i olika åldrar ska få plats och kunna söka skydd och föda.


Invigning av Västerhavsveckan i Stenungsund sommaren 2019.

Läs mer om Projekt Fjordtorsk