FISK- OCH HUMMERREV

Har hummern hittat hem?

Vad fungerar bäst som konstgjort rev – stenblock, cementrör eller burar av armeringsjärn? Under vårvintern 2013 sjösattes detta projekt i samarbete med miljöenheten i Stenungsunds kommun. Tre konstgjorda rev i tre olika material sänktes ner på botten vid södra Almön på Tjörn. Redan efter några månader hade hummer, men också snultror och berggyltor, hittat till de nya reven. Ett syfte med projektet är att hitta ett sätt att bygga rev som är både funktionellt och ekonomiskt.  Tunga material som stenblock har testats tidigare, men sjunker ned igenom mjuka havsbottnar. Dessutom är de dyra att frakta och hantera. 

Våren 2018 fick vi regionalt stöd av länsstyrelsen för en utvärdering av de konstgjorda reven. Dykare filmade reven under hösten 2019 och utvecklingen ska nu jämföras med tidigare filmmaterial från området. Vi ska bland annat titta på vilka arter som etablerat sig i reven, om hummerbestånden i området har ökat och hur materialen i reven har åldrats. 

Följ med oss till reven genom att klicka på länken nedan!

  • Detta delprojektet startades 2011 och avslutades 2015, men ska nu utvärderas med hjälp av regionalt stöd från länsstyrelsen
  • Läs mer i slutrapporten om metodutveckling för restaurering av hummerbiotoper, som du hittar här.
  • Rapport från 2019 års dykning finns här
  • För frågor kring projektet, kontakta Anna Zeffer, Stenungsunds kommun.

Projekt Fjordtorsk

8+fjordar är med och stöttar ”Projekt Fjordtorsk” som arbetar för att återfå ett livskraftigt bestånd av torsk i Byfjorden, Uddevalla. Projektet startade år 2015 då fem konstgjorda rev sänktes ner i fjorden. Tanken är att återskapa de viktiga hårdbottnarna och därmed förbättra livsbetingelserna för torsk och hummer. Reven består av ihåliga betongrör som ligger omlott och är i varierande storlekar för att fiskar och humrar i olika åldrar ska få plats och kunna söka skydd och föda.

Resultaten har hittills varit goda, från inga torskar alls finns det i dag torskar på upp till 60 cm i reven. Projektet har nu ansökt om tillstånd för 120 nya rev, och har fått klartecken från länsstyrelsen till ungefär hälften.


Invigning av Västerhavsveckan i Stenungsund sommaren 2019. Projekt Fjordtorsk var en av utställarna och hade tagit med ett av de konstgjorda reven för beskådande.