Om 8+fjordar

Vad roligt att du vill veta mer om oss!

8+fjordar har sedan starten 2008 arbetat med åtgärder för att restaurera vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Här kan du läsa mer om vad vi gör, vår metod och vår bakgrund.


Vad vi gör

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? 

Det är frågor vi försöker besvara inom 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv.

Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål.


Vår metod

Vi jobbar med ekosystembaserad havsförvaltning. Det handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat.

Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda. Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling.


Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med universitet, forskare, myndigheter, ideella organisationer och privatpersoner.

Sidan uppdateras


Priser och utmärkelser

Ullbaggen 2019

8+fjordarprojektet Fjordguiderna är vinnare av landsbygdspriset Ullbaggen 2019

Landsbygdsnätverket utsåg Fjordguiderna till bästa landsbygdsprojekt i kategorin ”Nya affärsmöjligheter i blå näringar”.

Syftet med ullbaggepriset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden. Läs mer om Fjordguiderna och nomineringen här.

Sjöstjärnan 2018 

8+fjordar – 2018 års vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” 

För vårt långsiktiga och inkluderande arbete prisades vi med ett av sveriges finaste miljöpriser.  

 Stort tack till alla som gjorde det här möjligt! Läs mer om priset här!

Årets havsfiskare 2015

8+fjordar är stolta över att ha fått utmärkelsen  ”Årets Havsfiskare” 2015 av Göteborgs Havsfiskeklubb

Vi prisades för vårt arbete med återetablering och skydd av arter längs kusten. Vårt arbete för att säkerställa piggvarsbeståndet nämndes särskilt i motiveringen.

Stort tack till alla er som på många sätt hjälper och stöder i vårt arbete! 

Läs mer om priset och den fina motiveringen här.


NICLAS ÅBERG
PROJEKTLEDARE 8+FJORDAR
TELEFON: 0303-73 25 13
E-MAIL: NICLAS.ABERG@STENUNGSUND.SE

ANN-CHRISTIN MATHIASSON
INFORMATÖR 8+FJORDAR
TELEFON: 0303- 73 00 18
E-MAIL: ANN-CHRISTIN.MATHIASSON@STENUNGSUND.SE

STENUNGSUNDS KOMMUN
STRANDVÄGEN 15
444 82 STENUNGSUND