EBHF: Dokumentation

Under projektet Ekosystembaserad havsförvaltning har har ett flertal stormöten och workshops med olika teman har hållits där vi har bjudit in alla intresserade att komma med tankar om vad som är viktigt att arbeta vidare med.

Presentationer, minnesanteckningar och sammanställning av idéer som kommit upp på mötena hittar du här:


2023

Tvärforum kring säl och skarv: Säl och skarv spelar en viktig roll i den ekosystembaserade havsförvaltningen. Därför bjöd 8+fjordar tillsammans med Pilot Södra Bottenhavet och Stockholms skärgård in till ett möte över regionsgränser för att stärka samarbetet och möjligheten att tillsammans jobba med förvaltningen. Mötet ägde rum digitalt den 17 april.

Presentationer från tvärforum kring säl och skarv, 17 april 2023

Temakväll kring våtmarker: I november 2023 bjöd 8+fjordar in till en temakväll med fokus på våtmarker.

Presentationer från temakvällen om våtmarker, 13 november 2023


2022


Möten kring den marina miljön på Bohuskusten: I november 2022 arrangerade vi möten kring den marina miljön på Bohuskusten på tre olika orter: Kungälv, Myggenäs (Tjörn) och Henån (Orust). Syftet med mötena var att tillsammans titta på de värden som finns i kustområdet och hur de används.

Presentationer från möten kring den marina miljön på Bohuskusten, november 2022

Uppföljningsmöte kring den marina miljön: I mars 2023 bjöd vi in till ett möte där vi presenterade resultaten från tidigare mötens workshopar. Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet var också på plats och presenterade utdrag ur den färdigställda kunskapsöversikten över ekosystemet i 8+fjordar: ”Marina miljön i 8+fjordar – nuvarande kunskap om ekosystemet och de mänskliga belastningarna”.

Presentationer från uppföljningsmötet kring den marina miljön, 1 mars 2023

Presentation av kunskapsöversikten, 1 mars 2023