SKOLPROJEKT

Skolprojektet invasiva arter

Klängmaneter, blåskrabbor och ludna spökräkor. De främmande, invasiva, arterna längs vår kust blir allt fler. Men hur stor är deras utbredning och hur påverkar de havsmiljön? I skolprojektet invasiva arter hjälper elever och lärare forskarna att ta reda på det.

Projektet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever kring problemet med främmande och invasiva arter i havet. Invasiva arter är arter som flyttas till nya områden med hjälp av oss människor och som genom sin effektiva förmåga att föröka sig, riskerar att tränga undan de ursprungliga arterna. Genom tidig upptäckt ökar chansen att vi lyckas begränsa deras utbredning.

I skolprojektet invasiva arter får eleverna lära sig mer om dessa arter samtidigt som de hjälper forskarna att leta efter dem ute i fält. Totalt ingår 13 grundskolor och en gymnasieskola med sammanlagt cirka 50 lärare och 1 600 elever.

Varje skolklass får en halvdag ute i fält där de får prova på de olika insamlingsteknikerna. Bland annat får de titta efter japanska jätteostron och rapportera hur många det finns per kvadratmeter. Fiskar och krabbor fångas också in för att se om till exempel den invasiva svartmunnade smörbulten eller blåskrabban dyker upp.

Under hösten 2019 gjordes ett större fynd av den invasiva arten småprickig penselkrabba under en fältdag vid Segelsällskapets båthamn i Stenungsund. Penselkrabbor hittades också under en fältdag i Svanesund och vid Instöbron, Marstrand, fiskades en svartmunnad smörbult upp av elever från Ytterbyskolan.

Skolprojektet är ett samarbete mellan 8+fjordar, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium, Göteborgs universitet och Chalmers.


Fältdag med skolklasser från Uddevalla våren 2019. En elev undersöker livet under ytan med hjälp av en vattenkikare.

* Läs mer  på www.nyaarter.se
* I juni 2020 beviljades projektet ca 1,6 miljoner i projektmedel från HaV för en fortsättning i ytterligare fyra år. Läs mer här.
* P4 Göteborgs inslag om projektet hittar du här.

  

Lyssna på 8+fjordars podcastavsnitt om invasiva arter och medborgarforskning

Japanska ostron, svartmunnad smörbult, blås- och penselkrabbor... alla är nya arter på västkusten. Vad är det här för djur, hur har de kommit hit och vad händer när de tar plats? Marinbiologen Björn Källström berättar om ett lyckat skolprojekt där elever hjälper forskare att leta efter det vi kallar invasiva arter.

Lyssna på avsnittet här.

 

Tidigare projekt:

Skolprojektet "Biogas från havet"

I detta projekt samarbetade vi med Havets framtidsverkstad och skolor från Stenungsund, Kungälv och Orust. Tillsammans väckte vi frågor om övergödningsproblematik, tillväxt av fintrådiga alger och kopplingen till brist på stor rovfisk. Ett elevexperiment gick ut på att samla in fintrådiga alger och röta dem med avloppsslam i minirötkammare för att få fram biogas. Intresserade lärare fick en introduktionsdag i juni. Från och med augusti arbetade elever från många olika årskurser på bred front med havsmiljöfrågor och havens ekosystem. Resultaten i form av posters, tittlådor, filmer och konstverk visades på en utställning på Molekylverksta´n i Stenungsund. Stort tack till alla engagerade lärare och alla kloka och nyfikna barn och ungdomar! Projektet gav mersmak och vidareutvecklas av Havets Framtidsverkstad under 2016.

 

 

  • Detta delprojekt påbörjades i januari 2015 och avslutades i december 2015.
  • Det delfinansierades genom LONA-bidrag.