Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken

Havs- och Vattenmyndigheten har startat ett projekt med målsättningen att tillämpa ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken. Tanken är skapa en förvaltningsmodell som ska kunna nyttjas i hela landet. 8+fjordar har utsetts till ett av tre pilotområden för projektet. Övriga områden är Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet.

Vad är ekosystembaserad förvaltning?
Ekosystem är en väv där allt hänger ihop och där alla delar som ingår i ekosystemet påverkar varandra. Ett ekosystem kan vara stort eller litet. Det kan vara en tångruska, en sandstrand eller hela planeten Jorden. Även våra mänskliga samhällen kan betraktas som ekosystem. System bygger på återkopplingar, det vill säga att vi påverkar och påverkas av ekosystem på olika nivåer.

En ekosystembaserad förvaltning tar hänsyn till allt detta. Det handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda. Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Projektet pågår mellan 2021 och 2023 och finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten

Här kan du läsa mer om projektet:

Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken

Regional ekosystembaserad havsförvaltning


Vad tycker du är viktigt?

I projektet vill vi samla alla som engagerar sig i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Vill du bli delaktig i arbetet?
Kontakta projektledare Niclas Åberg: 0303- 73 25 13

Vad har vi gjort hittills?

Inom projektet har vi haft ett flertal stormöten och workshops med olika teman där vi har bjudit in alla intresserade att komma med tankar om vad som är viktigt att arbeta med.

Presentationer, minnesanteckningar och sammanställning av idéer som kommit upp på mötena hittar du här:

Digitalt uppstartsmöte om havsmiljön i 8+fjordar, 3 mars 2022

Fortsättningsmöte och workshop i Stenungsund, 9 maj 2022

Digitalt storaktörsforum 8 juni 2022

Möten kring den marina miljön på Bohuskusten: I november 2022 arrangerade vi möten kring den marina miljön på Bohuskusten på tre olika orter: Kungälv, Myggenäs (Tjörn) och Henån (Orust). Syftet med mötena var att tillsammans titta på de värden som finns i kustområdet och hur de används.

Kvällen inleddes av Peter Thor, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, som berättade om kunskapsläget kring den marina miljön och vilka belastningar den utsätts för. Därefter följde arbete i små grupper där deltagarna fick samtala om smultronställen, lokal kunskap och olika platsers användningsområden historiskt och i dag. Materialet som samlades in kommer att sammanställas och lägga ut här på hemsidan när det är klart.

Presentationer från möten kring den marina miljön på Bohuskusten, november 2022

Nästa möte äger rum den 1 mars 2023 klockan 18.30 – 21 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Mer information kommer längre fram!