Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken

Havs- och Vattenmyndigheten har startat ett projekt med målsättningen att tillämpa ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken. Tanken är skapa en förvaltningsmodell som ska kunna nyttjas i hela landet. 8+fjordar har utsetts till ett av tre pilotområden för projektet. Övriga områden är Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet.

Vad är ekosystembaserad förvaltning?
Ekosystem är en väv där allt hänger ihop och där alla delar som ingår i ekosystemet påverkar varandra. Ett ekosystem kan vara stort eller litet. Det kan vara en tångruska, en sandstrand eller hela planeten Jorden. Även våra mänskliga samhällen kan betraktas som ekosystem. System bygger på återkopplingar, det vill säga att vi påverkar och påverkas av ekosystem på olika nivåer.

En ekosystembaserad förvaltning tar hänsyn till allt detta. Det handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda. Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Projektet pågår mellan 2021 och 2023 och finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten

Här kan du läsa mer om projektet:

Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken

Regional ekosystembaserad havsförvaltning


Vad tycker du är viktigt?

I projektet vill vi samla alla som engagerar sig i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Vill du bli delaktig i arbetet?
Kontakta projektledare Niclas Åberg (kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan)

Inbjudan till stormöten

Under projektets gång kommer vi att bjuda in alla intresserade till återkommande stormöten. Nästa möte äger rum måndagen den 9 maj klockan 18-20.30 på Fregatten i Stenungsund. Mer info kommer!

Den 3 mars bjöd vi in till ett första stormöte där vi berättade om tillståndet i fjordarna, aktuell forskning och vad som i dag görs för att förbättra miljön i våra bohuslänska kustvatten.

Här finns presentationerna från mötet:

Introduktion

Vad händer i 8+fjordar? Niclas Åberg

Lägesrapport- Hur mår havet? Susanne Pihl Baden

Vad innebär ekosystembaserad havsförvaltning? Max Vretborn och Niclas Åberg

Forskning och kunskap om miljön i området – Håkan Wennhage

Forskning och kunskap om miljön i området – Peter Thor