RAPPORTER

Rapporter från och om 8+fjordar

2006 – 2011

Bakgrundsrapporten ”8 Fjordar – Natur, Fiske, Miljö- en kunskapsöversikt” (2006)

”Kretsloppsanpassning av små avlopp i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner” (LST 2011)

2015

”Återetablering av musselbankar i Kungälv” (2015) (Lågupplöst ver.)

”Kan arbetet inom 8-fjordar klassas som en ekosystembaserad fiskeförvaltning?” (SLU 2015)

”Metodutveckling för restaurering av hummerbiotoper/…/” (2015

”Kunskapsläget över våtmarker i 8-fjordarområdet” (2015)

2016

”Inventering av spökredskap i 8-fjordar” (2016)

”Utvärdering av fiskefria områden” ( HaV, SLU 2016)

” A continuous involvement of stakeholders promotes the ecosystem approach to fisheries in the 8-fjords area /…/” (A.C Bryhn et al., ICES Journal of Marine Science 2016)

2017

”The “easy restriction” syndrome drive local fish stocks to extinction: The case of the management of Swedish coastal populations” (M.Cardinale et al., Marine Policy 2017)

”Prey choice of great cormorants (Phalacrocorax carbo) in a marine protected area. Potential impact on collapsed fish stocks and implications for future monitoring” (UU 2017)

”Västerhavet 2017. Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund” (Havsmiljöinstitutet 2017)

2018

”Säl och skarv i 8+fjordarområdet” (2018) 

”Plast i haven -en djupdykning i fiskeredskapens problematik på Bohuskusten” (Chalmers, 2018)

2019

Expeditionsrapport kusttrålning (SLU 2018)

”Musselbankar- nulägesrapport och beståndsförstärkning” (K.Svedberg, Göteborgs Universitet, 2019)

”8+fjordar – ett annorlunda havsmiljöprojekt. En historisk och ekonomisk översikt 2005 – 2018” (Projekt 8+fjordar, 2019)

”Uppföljning av artificiella rev söder om Almön, Tjörns kommun” (Marine Monitoring AB, 2019)

2020 

Expeditionsrapport kusttrålning 2019 (SLU Aqua)

Journalföring av hummerfiskare i 8+fjordarområdet 2019 (Karl Lundström, SLU)

2021

Expeditionsrapport kusttrålning 2020 (SLU Aqua)

”Det spökar i havet”- en kartläggning av problematiken och insatser kring förlorad fiskeutrustning (Anna Axelsson, Kimo Sverige, 2021)

2022

Delrapport reduktionsfiske i Grindsbyvattnet 2020-2022

2023

Projektrapport Spöknätsjägarna

Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-listade Mytilus- och Ostrea-bankar Del 2 (IVL, 2023)