SPÖKREDSKAP 

Spökredskap är lika skrämmande som det låter! Borttappade hummertinor och nät sjunker till botten och fortsätter att fiska i åratal utan att någon tar hand om fångsten. De blir till verkliga dödshot för redan hotade fiskbestånd och skaldjur som fångas in, fastnar och svälter ihjäl. Dessa djur blir själva agn vilka i sin tur lockar in nya djur – en ond cirkel uppstår.

För att undvika att tappa bort ditt fiskeredskap kan du tänka på följande:

  • Undvik farleder och lägg inte tinorna för tätt
  • Se till att repet är tillräckligt långt för att redskapet ska nå botten. Annars finns risken att tinan flyter med strömmarna
  • Håll koll på repen och knutarna. Rep som trasslar eller går av är en vanlig orsak till förlorade redskap
  • Använd en tina med lämplig vikt. Om tinan är för lätt kan du placera tyngder i den så att den hålls på plats och inte flyter iväg
  • Använd tinor med öppningar i nedbrytbart material

Här kan du läsa mer om spökredskap:
Om spökredskap på Havs- och vattenmyndighetens hemsida 
KIMOS rapport om spökfiske, 2021

Spöknätsjägarna

Problemen med spökfiskande fiskredskap har uppmärksammats allt mer under senare år. Det finns stora behov av att kartlägga hur det ser ut under ytan och få bort de förlorade redskapen. År 2015- 2016 genomfördes en pilotstudie inom 8+fjordar där vi undersökte mängden spökredskap i fjordarna (läs mer om projektet under rubriken Leta spökredskap med trollhoppa här nedan). Resultatet visade på stora problem i vissa områden.

I projektet Spöknätsjägarna, som är en vidareutveckling av denna pilotstudie, har vi tagit hjälp av en filmande undervattensdrönare för att kunna lokalisera redskapen. Vi använder också drönare med griparmar för att kunna lyfta upp dem direkt när de hittas. Märkta redskap transporteras till Sotenäs Marina Återvinningsstation för reparation eller återvinning alternativt överlämnas till Sjöpolisen.

Har du förlorat egna redskap eller har tips på platser där spökredskap kan finnas? Då kan du rapportera in det via tjänsten Ghostguard eller kontakta oss.

Maria Alm, projektledare: Tel: 0303- 73 25 82 eller epost: maria.alm@stenungsund.se

Varmt tack för er hjälp!

Konstverk av Johan Eyssen, tillverkad av spökredskap
  • Detta projekt startade i april 2020 och pågår fram till 31 december 2022
  • Det finansieras av LOVA-bidrag (stöd till lokala vattenvårdsprojekt)

Tidigare projekt:

Leta spökredskap med trollhoppa

Projekt 8+fjordar testade under 2015 en enkel metod för att försöka få en uppfattning om hur stort problemet med spökredskap är i området. 
Ett trettiotal tinor och några fiskenät hittades med hjälp av ett fiskeredskap som kallas trollhoppa. Det liknar ett ankar med spetsar, som dragits fram ovanför bottnarna.

Inom projektet undersöktes följande områden:

Kungälv: Älgögavel till fyren på Älgö, Lövö, Mittholmarna.
Tjörn: Hättan, Vinterholmen, Brattön, Almön,.
Stenungsund: Källön, Stenungsön, Galterön Svanesund. 
Orust: Svanesund, Djurnäs 
Uddevalla: Björkholmen


Den här torsken hittades levande och släpptes tillbaks till havet. Bild: Dan Calderon Miljöteknik i Väst