SPÖKREDSKAP 

Spökredskap är lika skrämmande som det låter! Borttappade hummertinor och nät sjunker till botten och fortsätter att fiska i åratal utan att någon tar hand om fångsten. De blir till verkliga dödshot för redan hotade fiskbestånd och skaldjur som fångas in, fastnar och svälter ihjäl. Dessa djur blir själva agn vilka i sin tur lockar in nya djur – en ond cirkel uppstår.

Från och med januari 2023 är det lag på att hummertinor ska vara utrustade med rymningshål för att undvika spökfiske. På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns mer information om detta.

Regler för hummerfiske- Havs- och Vattenmyndigheten

För att undvika att tappa bort ditt fiskeredskap kan du tänka på följande:

  • Undvik farleder och lägg inte tinorna för tätt
  • Se till att repet är tillräckligt långt för att redskapet ska nå botten. Annars finns risken att tinan flyter med strömmarna
  • Håll koll på repen och knutarna. Rep som trasslar eller går av är en vanlig orsak till förlorade redskap
  • Använd en tina med lämplig vikt. Om tinan är för lätt kan du placera tyngder i den så att den hålls på plats och inte flyter iväg
  • Använd tinor med öppningar i nedbrytbart material

Här kan du läsa mer om spökredskap:
Om spökredskap på Havs- och vattenmyndighetens hemsida 
KIMOS rapport om spökfiske, 2021

Har du förlorat redskap eller har tips på platser där spökredskap kan finnas? Då kan du rapportera in det via tjänsten Ghostguard eller kontakta oss.

Maria Alm, projektledare: Tel: 0303- 73 25 82 eller epost: maria.alm@stenungsund.se

Spökfiskeprojekt

Problemen med spökfiskande fiskredskap har uppmärksammats allt mer under senare år. År 2015- 2016 genomfördes en pilotstudie inom 8+fjordar där vi undersökte mängden spökredskap i fjordarna (läs mer om projektet under rubriken Leta spökredskap med trollhoppa här nedan). Resultatet visade på stora problem i vissa områden. I projektet Spöknätsjägarna, som var en vidareutveckling av denna pilotstudie, tog vi hjälp av en filmande undervattensdrönare för att lokalisera redskapen. Vi använde också drönare med griparmar för att kunna lyfta upp dem direkt när de hittades. Märkta redskap transporterades till Sotenäs Marina Återvinningsstation för reparation eller återvinning. Sammanlagt cirka 700 spökfiskeredskap togs upp inom ramarna för projektet.

I juni 2023 beviljades vi medel från LOVA för ett nytt projekt. I Spöknätsjägarna 2 fortsätter vi arbetet med att lokalisera och plocka upp borttappade fiskeredskap från havets botten. I det här projektet kommer vi att samarbeta med dykare från organisationen Global Underwater Explorers Sweden, som ska hjälpa oss att inventera och lokalisera redskapen.

I samarbete med SLU Aqua, Havsfiskelaboratoriet, kommer vi också att ta fram statistiskt säkerställda uppskattningar av det totala spökfisket i hela 8+fjordarområdet och även föra statistik på efterlevnad av nytt regelverk gällande kravet på flyktvägar och bomullsgarn i tinorna.

Spöknätsjägarna 2 pågår fram till 2026 och finansieras med stöd av LOVA.

Konstverk av Johan Eyssen, tillverkad av spökredskap

Trollhoppor och spökgarn- filmklipp om Spöknätsjägarna

Leta spökredskap med trollhoppa

Projekt 8+fjordar testade under 2015 en enkel metod för att försöka få en uppfattning om hur stort problemet med spökredskap är i området. 
Ett trettiotal tinor och några fiskenät hittades med hjälp av ett fiskeredskap som kallas trollhoppa. Det liknar ett ankar med spetsar, som dragits fram ovanför bottnarna.

Inom projektet undersöktes följande områden:

Kungälv: Älgögavel till fyren på Älgö, Lövö, Mittholmarna.
Tjörn: Hättan, Vinterholmen, Brattön, Almön,.
Stenungsund: Källön, Stenungsön, Galterön Svanesund. 
Orust: Svanesund, Djurnäs 
Uddevalla: Björkholmen


Den här torsken hittades levande och släpptes tillbaka till havet. Bild: Dan Calderon Miljöteknik i Väst

Detta delprojekt påbörjades 2015 och avslutades 2016. Det finansierades genom ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Västra Götaland (50 000 kronor) och projekt Ren Kust (35 000 kronor)

Här kan du läsa mer om projektet:
Inventering av spökredskap i 8+fjordar
Spöktinor bekymmer för hummerbeståndet- artikel i Göteborgs-Posten
Djuren svälter ihjäl i tinorna- reportage i SVT