SPÖKREDSKAP 

Spökredskap är lika skrämmande som det låter! Borttappade hummertinor och nät sjunker till botten och fortsätter att fiska i åratal utan att någon tar hand om fångsten. De blir till verkliga dödshot för redan hotade fiskbestånd och skaldjur som fångas in, fastnar och svälter ihjäl. Dessa djur blir själva agn vilka i sin tur lockar in nya djur – en ond cirkel uppstår.

Har du förlorat redskap eller har tips på platser där spökredskap kan finnas? 
Då kan du rapportera in det via tjänsten Ghostguard eller kontakta oss.

Maria Alm, projektledare: Tel: 0303- 73 25 82 eller epost: maria.alm@stenungsund.se


VÅRT ARBETE:

LETA SPÖKNÄT MED TROLLHOPPA

8+fjordar har jobbat för att minska spöknäten sedan 2015. Först med projektet ”Leta spökredskap med trollhoppa”.

Inom projektet undersöktes följande områden:

  • Kungälv: Älgögavel till fyren på Älgö, Lövö, Mittholmarna.
  • Tjörn: Hättan, Vinterholmen, Brattön, Almön.
  • Stenungsund: Källön, Stenungsön, Galterön Svanesund. 
  • Orust: Svanesund, Djurnäs.
  • Uddevalla: Björkholmen.

Ett trettiotal tinor och några fiskenät hittades med hjälp av ett fiskeredskap som kallas trollhoppa som dragits fram ovanför bottnarna. Resultatet visade på stora problem i vissa områden.


SPÖKNÄTSJÄGARNA

I projektet Spöknätsjägarna, som var en vidareutveckling av denna pilotstudie, tog vi hjälp av en filmande undervattensdrönare för att lokalisera redskapen. Vi använde också drönare med griparmar för att kunna lyfta upp dem direkt när de hittades. Märkta redskap transporterades till Sotenäs Marina Återvinningsstation för reparation eller återvinning. Sammanlagt cirka 700 spökfiskeredskap togs upp inom ramarna för projektet.

I juni 2023 beviljades vi medel från LOVA för ett nytt projekt. I Spöknätsjägarna 2 fortsätter vi arbetet med att lokalisera och plocka upp borttappade fiskeredskap från havets botten. I det här projektet samarbetar vi med dykare från organisationen Global Underwater Explorers Sweden, som ska hjälpa oss att inventera och lokalisera redskapen.

I samarbete med SLU Aqua, Havsfiskelaboratoriet, kommer vi också att ta fram statistiskt säkerställda uppskattningar av det totala spökfisket i hela 8+fjordarområdet och även föra statistik på efterlevnad av nytt regelverk gällande kravet på flyktvägar och bomullsgarn i tinorna.

Spöknätsjägarna 2 pågår fram till 2026 och finansieras med stöd av LOVA.


REGLER FÖR HUMMERFISKE

RÅD TILL HUMMERFISKARE

Från och med januari 2023 är det lag på att hummertinor ska vara utrustade med rymningshål för att undvika spökfiske.

På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns mer information om detta:

För att undvika att tappa bort ditt fiskeredskap kan du tänka på följande:

  • Undvik farleder och lägg inte tinorna för tätt
  • Se till att repet är tillräckligt långt för att redskapet ska nå botten. Annars finns risken att tinan flyter med strömmarna
  • Håll koll på repen och knutarna. Rep som trasslar eller går av är en vanlig orsak till förlorade redskap
  • Använd en tina med lämplig vikt. Om tinan är för lätt kan du placera tyngder i den så att den hålls på plats och inte flyter iväg
  • Använd tinor med öppningar i nedbrytbart material