Våra projekt

8+fjordar jobbar för en levande kust och skärgård genom en rad olika åtgärder och projekt.

Nedan hittar ni några av våra pågående projekt och insatser.


PÅGÅENDE

UTSÄTTNING AV ÅL

Den europeiska ålen är rödlistad och akut hotad.

Vi hjälper ålen på traven genom att varje år sätta ut importerade ålyngel i Bohuslän.

SPÖKFISKE

Spökfiske är lika skrämmande som det låter! Borttappade hummertinor och nät sjunker till botten och fortsätter att fiska i åratal utan att någon tar hand om fångsten.

Vi jobbar för att få bort spökredskapen!

invasiva arter SKOLPROJEKT

De främmande, invasiva, arterna längs vår kust blir allt fler.

8+fjordar tar hjälp av elever och lärare för att ta reda på mer om hur stor spridning arterna har fått i vår kust och skärgård.

FISKEVÅRD i stenungsund

Havsöringen måste komma upp i åar och vattendrag för att fortplanta sig.

Vi återskapar vattendragens naturliga utformning för att fisken ska kunna leka.

MUSSLOR

En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme!

Genom att återskapa musselbankar kan bidrar vi till ett hav i balans.

Var: 11 platser i Bohuslän
När: 2010 tillsvidare

Var: Bohuslän
När: 2015-2026

Var: Västra Götalands län
När: 2020-2023

Var: Västra Götalands län
När: 2022-2024

Var: Stenungsund
När: 2023-2025


VATTEN VÄRT ATT VÄRNA

Vi hjälper markägare, föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder i Bohuslän.

Vill du veta mer eller har du en projektidé? Kontakta oss!

ALGMATTOR

Nya studier har visat att algmattor har ökat i utbredning sedan 1980-talet och att de kan driva in och täcka planterade ålgräsängar som snabbt dör i brist på syre och ljus.

I projektet ingår att beskriva algmattornas effekter på miljön, testa metoder för att begränsa dessa och genomföra storskaliga åtgärder.

8+fjordar är ett av tre pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning. Vårt mål är att skapa förutsättningar för bättre samverkan i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete.

Var: Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn och Orust.
När: 2019-2023

Var: Kungälv, Orust.
När: 2022-2025

Var: 8+fjordar området
När: 2021-2026