Våra projekt

8+fjordar jobbar för en levande kust och skärgård genom en rad olika åtgärder och projekt.

Nedan hittar ni några av våra pågående projekt och insatser. Klicka på bilderna för att komma till projektsidan.


PÅGÅENDE

Grindsbyvattnet och Assmunderödsvattnet på Orust har i många år haft stora problem med övergödning.

Genom att ta upp en del av vitfisken ökar möjligheten för rovfiskar som gädda, gös och abborre att växa till och återigen utöva sitt inflytande som toppredatorer över sjöns ekologi.

SPÖKFISKE

Spökfiske är lika skrämmande som det låter! Borttappade hummertinor och nät sjunker till botten och fortsätter att fiska i åratal utan att någon tar hand om fångsten.

Vi jobbar för att få bort spökredskapen!

Ekosystembaserad Havsförvaltning

Ekosystembaserad havsförvaltning handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda.

Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka.

FISKEVÅRD i stenungsund

Havsöringen måste komma upp i åar och vattendrag för att fortplanta sig.

Vi återskapar vattendragens naturliga utformning för att fisken ska kunna leka.

MUSSLOR

En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme!

Genom att återskapa musselbankar kan bidrar vi till ett hav i balans.

VATTEN VÄRT ATT VÄRNA

Vi hjälper markägare, föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder i Bohuslän.

Vill du veta mer eller har du en projektidé? Kontakta oss!


ALGMATTOR

Nya studier har visat att algmattor har ökat i utbredning sedan 1980-talet och att de kan driva in och täcka planterade ålgräsängar som snabbt dör i brist på syre och ljus.

I projektet testar vi metoder för att begränsa algmattornas skadeverkan och genomföra storskaliga åtgärder.

VATTENVÅRD I STENUNGSUND

I det här projektet ska vi se över kulvertar och inventera lämpliga platser för vattenupphållande åtgärder i alla vattendrag i Stenungsunds kommun. 

Syftet är att det ska leda till ett jämnare flöde i vattendragen och ett minskat näringsläckage från jordbruk och avlopp vilket förhoppningsvis ger positiva miljöeffekter i både vattendraget och kustområdet.

ÅTGÄRDER I SÖTVATTEN

I projektet ”Åtgärdspaket 1” fortsätter vi arbetet med olika vattenhållande åtgärder i landskapet för att motverka övergödning och främja biologisk mångfald. 

Projektet finansieras med stöd av LOVA.