VATTEN VÄRT ATT VÄRNA


Om projektet

I projektet Vatten Värt att Värna hjälper vi markägare, föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder inom hela 8+fjordarområdet (Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn och Orust).

Det kan handla om restaurering av våtmarker och dammar eller hjälp med att minska näringsläckaget från hästhagar. I projektet arbetar tre åtgärdssamordnare som ger stöd genom hela processen, från att söka bidrag och relevanta tillstånd till att samordna kontakter med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

Stödet från samordnarna är kostnadsfritt och syftet med arbetet är att minska övergödningen och risken för uttorkning i våra vattendrag samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.


Genom åren har vi hjälpt många markägare. På kartan till höger är insatserna markerade och de blåa prickarna är kopplade till projektet Vatten värt att värna. Klicka på pricken i kartan för att se bilder och få mer information.

I videon nedan kan du också få en inblick i hur vi jobbar.


Vill du veta mer eller har du en projektidé? Kontakta någon av våra åtgärdssamordnare:

Maria Alm
maria.alm@stenungsund.se 
Tel: 0303- 73 25 82

Karin Martinsson
karin.martinsson@stenungsund.se 
Tel: 0303- 73 00 86

Kristian Littke
kristian.littke@orust.se 
Tel: 0304- 33 41 49