Skolprojektet invasiva arter

Klängmaneter, blåskrabbor och ludna spökräkor. De främmande, invasiva, arterna längs vår kust blir allt fler. Men hur stor är deras utbredning och hur påverkar de havsmiljön? I skolprojektet invasiva arter hjälper elever och lärare forskarna att ta reda på det.

Projektet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever kring problemet med främmande och invasiva arter i havet. Målet är att förbättra möjligheten till tidig upptäckt genom inrapportering.

 – Det här är ett lyckat projekt inom det man kallar ”citizen science” eller medborgarforskning, säger Anna Dimming på Länsstyrelsen Västra Götaland. Forskare och myndigheter får viktig information om spridning av främmande arter samtidigt som eleverna lär sig mer om havet.

Hittills har fem kommuner och över 1 600 elever i Västra Götalands län deltagit. Förhoppningen är att sprida metodiken till en tredjedel av Sveriges alla kustkommuner. Fokus kommer ligga på skolor i kommuner med större hamnar.

Projektet pågår mellan 2020 och 2023 och är ett samarbete mellan 8+fjordar, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium, Göteborgs universitet och Chalmers. Det finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Fältdag med skolklasser från Uddevalla våren 2019. En elev undersöker livet under ytan med hjälp av en vattenkikare.

Här kan du läsa mer om projektet:

Elever hjälper forskare – ett skolprojekt om invasiva arter
Skolelever ska hjälpa forskarna
Skolbarn fortsätter leta främmande arter
Projektets hemsida

Lyssna på 8+fjordars podcastavsnitt om invasiva arter och medborgarforskning

Japanska ostron, svartmunnad smörbult, blås- och penselkrabbor… alla är nya arter på västkusten. Vad är det här för djur, hur har de kommit hit och vad händer när de tar plats? Marinbiologen Björn Källström berättar om ett lyckat skolprojekt där elever hjälper forskare att leta efter det vi kallar invasiva arter.

8+fjordars podcast om invasiva arter och medborgarforskning

Tidigare projekt:

Skolprojektet ”Biogas från havet”

I detta projekt samarbetade vi med Havets framtidsverkstad och skolor från Stenungsund, Kungälv och Orust. Tillsammans väckte vi frågor om övergödningsproblematik, tillväxt av fintrådiga alger och kopplingen till brist på stor rovfisk. Ett elevexperiment gick ut på att samla in fintrådiga alger och röta dem med avloppsslam i minirötkammare för att få fram biogas. Intresserade lärare fick en introduktionsdag i juni. Från och med augusti arbetade elever från många olika årskurser på bred front med havsmiljöfrågor och havens ekosystem. Resultaten i form av posters, tittlådor, filmer och konstverk visades på en utställning på Molekylverksta´n i Stenungsund. Stort tack till alla engagerade lärare och alla kloka och nyfikna barn och ungdomar! Projektet gav mersmak och vidareutvecklas av Havets Framtidsverkstad under 2016.

Detta delprojekt pågick mellan januari och december 2015. Det delfinansierades genom LONA-bidrag.