FISK- OCH HUMMERREV

 

Har hummern hittat hem?

Vad fungerar bäst som konstgjort rev - stenblock, cementrör eller burar av armeringsjärn? Under vårvintern 2013 sjösattes detta projekt i samarbete med miljöenheten i Stenungsunds kommun. Redan efter några månader hade hummer, men också snultror och berggyltor, hittat till de nya reven. Ett syfte med projektet är att hitta ett sätt att bygga rev som är både funktionellt och ekonomiskt.  Tunga material som stenblock har testats tidigare, men sjunker ned igenom mjuka havsbottnar. Dessutom är de dyra att frakta och hantera. Projektet kan följas upp genom att filma längs en markerad undervattensled. Följ med oss till reven genom att klicka på länken nedan!

 

 

  • Detta delprojekt startades 2011 och avslutades 2015.
  • Läs mer i  slutrapporten om metodutveckling för restaurering av hummerbiotoper, som du hittar här.
  • För frågor kring projektet, kontakta Anna Zeffer, Stenungsunds kommun.