FISKE

”Ett utmärkt exempel på hur man lyckas bjuda in alla intressenter för att jobba med fiskefrågor”

Isabella Lövin (mp) om projekt 8+fjordar, 2010.


En tydlig målsättning inom projekt 8+fjordar är att återställa den ekologiska balansen och säkra den biologiska mångfalden i området.  Liksom på många andra platser har bland andra bestånden av torsk och ål minskat drastiskt. 8+fjordar driver och deltar i flera  delprojekt för att vända negativa trender. Läs om fler delprojekt under fliken MILJÖ.

 

Fiskefria områden

Fiskeriverket (nu Havs- och vattenmyndigheten) fick regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar år 2010. Totalt utgör svenska fiskefria områden 1200 kvadratkilometer eller 0,7 procent av de svenska havsområdena. Syftet med dessa är bland annat att utvärdera hur fiskefria områden kan användas i framtida fiskeförvaltning, samt se vad införandet har för effekter på fiskbestånd, ekologi och ekonomi.

Sedan 2010 är det alltså helt förbjudet att fiska torsk, kolja och bleka inom 8+fjordarområdet (se karta). Längs stora delar av kuststräckan som ingår i 8+fjordarprojektet är handredskap eller burar de enda tillåtna fiskeredskapen.  Bestämmelserna gäller även fritidsfiskare.  Effekterna av dessa bestämmelser utvärderades under 2016 av Havs- och vattenmyndigheten.

Utvärdering och underlagsrapporter

Mer om Havstensfjorden

 

 

Ekosystembaserad fiskeförvaltning, EBFF

Att titta på enskilda fiskarter för att bedöma en säker exploatering av fiskbestånd har visat sig vara otillräckligt i arbetet med de problem fiskförvaltning står inför. Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) presenteras som en metod för att bevara hållbara, produktiva och stabila ekosystem och ska tas i bruk inom EU. Den omfattar inte bara fisken utan ser även till ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Sedan 2014 har 8+fjordar använts som pilotprojekt för att studera EBFF i praktiken.

Pressmeddelande från SLU: 8-fjordar - en föregångare inom fiskförvaltning

Examensarbete SLU 2015: Kan arbetet inom 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskeförvaltning?