Välkommen till 8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar. Sedan 2014 har 8+fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken. Vill du veta mer om detta, klicka här.
 
 

Spöknätsjägarna

8+fjordar har beviljats LOVA-bidrag (stöd till lokala vattenvårdsprojekt) för ett projekt som ska minska problemen med spökfiske. Med hjälp av bland annat undervattensdrönare ska borttappade fiskeredskap lokaliseras och plockas upp från havets botten. Projektet är en vidareutveckling av en pilotstudie som utfördes 2015 i syfte att lokalisera och uppskatta mängden spökredskap i fjordarna innanför Tjörn och Orust. Den här gången ska hela 8+fjordarområdet gås igenom.

Har du förlorat egna redskap eller har tips på platser där spökredskap kan finnas? Då kan du rapportera in det via tjänsten Ghostguard eller kontakta oss.

Stort tack för din hjälp!